175 300 лв. от бюджета на Община Хасково са изплатените през 2022 г. еднократни  помощи на семейства или самотни родители с живородено или осиновено дете, съобщават от местната администрация. 


От началото на годината до момента в община Хасково са постъпили 212 заявления за отпускане на еднократна финансова помощ. За този период са издадени 9 отказа, а на 32-ма кандидати е дадена възможност за повторно разглеждане на документите. 


Размерът на еднократната финансова помощ се определя ежегодно в бюджета за съответната година. От началото на 2022г. отпусканата сума в община Хасково е в размер на 650 лева. С промяна на минималната работна заплата от 1 април 2022 г.- в размер на 710 лв. 


Родителите, подали заявление, трябва да отговарят на условията в Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ. Всяко заявление се разглежда от комисия, която одобрява, отказва или дава възможност в 7-дневен срок условията да бъдат изпълнени, припомнят от общината.


49 нови заявления са разгледани на последното заседание на комисията през месец октомври. Направен е един отказ и е дадена възможност шест кандидати да отстранят пропуски и заявленията им да бъдат повторно разгледани, информират от хасковската администрация.