158 възрастни граждани над 65 години и хора с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно,  ще получават социално-здравни услуги по проект на община Добрич „Подкрепа в дома“. Предоставянето на услугата ще започне в началото на 2020 г. и ще продължи 12 месеца, съобщи пред журналисти зам.-кметът по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева. Тя поясни, че целта на проекта е да се подпомагат с интегрирани услуги хора от уязвими групи, като една от целите е да се преодолее социалната им изолация.

Златина Георгиева – ръководител на проекта, допълни, че потребителите ще бъдат обгрижвани до два часа на ден в домашна среда. За изпълнението на услугите ще работят 20 домашни санитари, четири медицински сестри, социален работник, рехабилитатор и психолог. За всеки потребител ще бъде съставен индивидуален план за обгрижване след извършена оценка на потребностите. Подаването на заявления от потребителите започва на 11 ноември. Проектът е на стойност 390 000 лева и се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“.