През май 2022 г. в област Добрич са функционирали 94 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.8 хил., а на леглата - 14.4 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 44.6%, а броят на леглата в тях се увеличава с 95.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2022 г., е 54.3 хиляди. Българските граждани са реализирали 25.4 хил. нощувки, а чуждите - 28.9 хиляди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2022 г. достига 23.9 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2022 г., са 13.1 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 10.8 хил. и са реализирали средно по 2.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2022 г. е 13.1%, като намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с май 2021 година. Чуждестранните туристи, посетили област Добрич, са предимно от Румъния (71.5%).

Приходите от нощувки през май 2022 г. достигат 3.4 млн. лева, като приходите от български граждани са 1.5 млн. лв., а от чужди граждани - 1.9 млн. лева.