От страна на ЮЗДП  и поделенията  сме обезпечили двойни количества дърва спрямо миналата година. Изпълнението в момента е отново два пъти в повече спрямо 2021 г., но предвид високите заявки като количества и наближаващата есен, все пак не сме доволни от цифрите,заяви Инж. Дамян Дамянов – директор на Югозападно държавно предприятие  .

Областният управител инж.Александър Пандурски беше  домакин на  работната среща с директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов, ръководители на горски стопанства, представители на дървопреработвателни фирми.

„Днес проведохме една много важна среща, на която споделихме важните програми, които интересуват населението на Кюстендилска област, така и тези които стопанисват хората, и тези които я експлоатират. Всички имат своите позиции, които те отстояват, но в рамките на добрия диалог ние намираме пресечните точки”, заяви областният управител на Кюстендилско, инж. Александър Пандурски.

Директорът на ЮЗДП  инж.Дамян Дяманов заяви, че срещата е била ползотворна и най-вече, за да видят къде са проблемите в сектора. Единственото място, където има по-сериозно изоставане в доставките на дърва е Кюстендилска област. Навсякъде снабдяването върви по-добре в сравнение с миналата година, което се дължи на една 4-5-годишна работа с кметовете, каза Дамянов.


„В тази връзка аз благодаря на фирмите, които участваха в срещата, защото споделиха проблемът в истинския вид. Общоизвестен е проблемът с високите цени, които заплащат преработвателните предприятия на кубик дървесина. При пазарна икономика това са неизбежни критерии, които ние няма как да коментираме или дирижираме. В тази връзка се разбрахме да направим, в рамките на Закона за горите, разрешени процедури за пряко договаряне, специално с цел задоволяване нуждите на местното население. Те ще бъдат не само за област Кюстендил, а за всички области, където имаме малко изоставане. От друга страна ще завишим и цените за добив, които така или иначе традиционно вече 5 –а година ние вдигаме като разценка добив на кубик.  Ще търсим начин за компенсации тези фирми, които работят с цел задоволяване нуждите на населението, да бъдат подпомогнати и в следващите тръжни процедури, като не ги делим на наши и ваши”, заяви инж.Дамянов.

 Населението на България, която има над 30% гори, не е длъжно да страда, затова че има всякакви кризи. Дървесина в държавата има, тя се управлява правилно и аз мисля, че наше морално задължение е да обезпечим хората, което го гарантирам, че ще стане. Добре е , че имаме разбирането и на областна администрация в лицето на Александър Пандурски. На места имаме разминавания с кметовете на общини, тъй като няма предоставени списъци или в списъците са записани всички членове на едно домакинство, което означава чувствително презапасяване, посочи още Дамянов.


„Първо уверение мога да дам, че няма да оставим домакинство, което да не бъде осигурено с дърва. Цените ще бъдат в рамките на обявените, може би с леко покачване до125 лв. ще съумеем да осигурим дърва за населението. 
Представители на дърводобивните фирми са споделили на срещата, че имат по-малко дърва в складовете, за разлика от предишни години. Не случайно правим тази среща, за да облекчим обикновения гражданин. Трябва да сложим нещата на масата и да е ясно, че за да може една фирма да мине през законовите процедури, дори и да осигурява дърва за населението, тя и респективно предприятието от другата страна, трябва да понесат някаква финансова загуба”, категоричен бе инж.Дамянов.