1156 ученици от област Добрич ще се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ). 1071 от тях ще положат ДЗИ по български език и литература, който ще се проведе на 17 май, съобщават от РУО Добрич.

За явяване на втори ДЗИ (профилирана подготовка) са подали заявления 519 ученици, като от тях най-много са за английски език (287), следвани от География и икономика (80), Философия (38), История и цивилизация (20), Биология и здравно образование (27) и други предмети, които се изучават в 11 и 12 клас.

За ДЗИ по желание (в периода 22-28 май) са подадени 25 заявления.

490 ученици ще се явят на 20 май на Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДКИ).

Допускането до ДЗИ и ДКИ е на подалите заявления до 16 май. Началото на изпитите е от 8.30 часа, като зрелостниците трябва да заемат местата си до 8.00 часа същия ден. Те трябва да се явят с лична карта и служебна бележка за допускане. ДЗИ по БЕЛ е с три модула, а всички останали са с два модула.

От РУО Добрич информират, че е създадена необходимата организация за провеждане на изпитите и пожелават успех на всички зрелостници.