Над 17 500 лева за закупуване на нови книги ще получат 11 читалища от Община Враца.

По този начин ще бъде обогатен фондът на читалищните библиотеки.

Средствата са осигурени по Програма "Българските библиотеки - съвеременни центрове за четене и информираност".