През март 2023 г. в област Добрич са функционирали 39 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщава НСИ. Броят на стаите в тях е 1.8 хил., а на леглата - 4.0 хиляди. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 2.6 %, а броят на леглата в тях се увеличава с 24.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2023 г., е 13.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 10.2 хил. нощувки, а чуждите - 3.7 хиляди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2023 г. достига 6.7 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2023 г., са 4.8 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 1.9 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2023 г. е 11.3%, като намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с март 2022 година. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (71.3%).

Приходите от нощувки през март 2023 г. достигат 1.5 млн. лева, като приходите от български граждани са 1.1млн. лв., а от чужди граждани - 0.4 млн. лева.