На 20-ти март, управителят на Област Плевен Иван Петков, кметът на община Долни Дъбник Иван Ветов, председателят на Общинския съвет Маргарита Стойчева и кметът на село Горни Дъбник Васил Недков, взеха участие в официална церемония „Първа копка“ за откриване строителната площадка на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Горни Дъбник – първи етап, LOT 1 и LOT 2“. 

1,8 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкцията на водопроводната мрежа в с. Горни Дъбник. Проектът е финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно споразумение №РД-02-30-213 от 31.10.2022 г. между МРРБ и Община Долни Дъбник.