По интервенцията за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство“ са прецизирани изискуемите количества за реализация. Освен това се запазва модулираният размер на подпомагане по отношение на сектор "Говедовъдство". Това стана ясно по време на изслушване на екип на Министерството на земеделието в парламентарната Комисия по земеделие.

Още по темата: Нови промени по екосхемите - какви са те

Вижте още какви промени в обвързаното подпомагане за животновъдите са предвидени в Стратегическия план, който ще изпратим за одобрение в Брюксел в средата на декември:

  • За млечни крави изискването за реализация става от 2000 на 2100 кг.
  • За млечни крави, включени в развъдни програми, е повишено изискването за реализация – за биологичните животни от 2000 на 2100 кг, а за останалите, включени в развъдни програми - от 4000 на 4200 кг.
  • При месодайните крави също има завишаване на реализацията на продукция – от 0,3 на 0,5 говеда, които са предназначени за клане, износ, междуобщностна търговия или продажба в други стопанства. Въведено е възрастово ограничение на говедата, с които може да се доказва реализация – те трябва да са родени в стопанството и да са на възраст между 5 и 30 месеца. 
  • По отношение на месодайните крави, включени в развъдни програми, се запазва същото изискване за възрастови ограничения, но има завишено изискване за реализация на продукция от 0,4 на 0,5 говеда.
  • При кравите от застрашени от изчезване породи има завишено изискване за реализация от 2000 на 2100 кг на млечна крава и от 0,25 на 0,4 говеда за клане, износ или продажба. Те също трябва да са родени в стопанството и да са на възраст между 5 и 30 месеца. 
  • При обвързаното подпомагане за биволи също е завишено изискването – от 400 на 420 кг от животно.
  • За обвързаното подпомагане на овце и кози от застрашени от изчезване породи има завишено количество за реализация от 35 на 40 кг мляко за овца-майка и 60 кг от коза, както и от 0,2 на 0,25 животни за клане или търговия. Въвежда се и възрастово ограничение за реализация – до 12 месеца. 

В интервенцията за подпомагане на доходите на младите земеделски стопани е прецизирано условието за възраст. Всички, които са заявили интервенцията и изпълняват условията за възраст в първата година на получаване на помощта, ще могат да бъдат кандидати по нея и в следващите години от програмния период. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg