Събитието, което се провежда под патронажа на областния управител Иво Атанасов, по инициатива на Съюза на народните читалища и съвместно с Министерството на културата, събра в Конферентния център на държавната администрация представители на общо 18 читалища от региона.

На срещата в задълбочена дискусия бяха обсъдени перспективи пред културно – просветните средища, проблеми и адекватни начини за решаването им. „Убедена съм в силата и  водещата роля на читалищата за разпространението на българските традиции и духовност. Вярвам, че те дават искрица светлина в културния и обществен живот“, каза заместник областният управител Ани Арутюнян.

     Д-р Николай Дойнов, з.ч.д - председател на Съюза на народните читалища акцентира върху социалната им функция в малките населени места, като посочи и примери от страната, където културно-просветната роля на българското читалище не контрастира със съвременността. За това представители на читалища от Видинска област поискаха протекция от страна на държавата и на Министерството на културата да могат, въпреки алтернативите, да запазят водещата си функция на народно читалищно дело с близо 170-годишната история в България.