Прием в специализирана паралелка за обучение по професия „дрогерист“ ще бъде обявен за първи път в Бургас през новата учебна 2024/2025 година. Това съобщиха от пресслужбата на местната власт. Учениците ще преминат 5-годишен гимназиален курс в ПГХТ „Акад. Н.Д. Зелинский“.  

В списъка с професиите паралелката присъства под официалното наименование „Консултант ĸoзмeтични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия", специалност „Осигуряване на продуктова информация“.

Наред с утвърдените общообразователни предмети, те ще изучават и специализирани дисциплини и ще провеждат лабораторна практика.

Учениците ще получат същите знания, каквито и връстниците им в Австрия и Германия. Обучението на учениците дрогеристи е базирано изцяло на опита на австрийската образователна система. Всички учебници по специалните предмети са преведени от немски език и са адаптирани според спецификите на българската образователна система.Заедно с утвърдените общообразователни предмети, в новата специалност ще се изучават специализирани дисциплини като химия, ботаника и фармакогнозия /наука за лечебните растения/, стокознание, фармакология, токсикология, козметика, биология и търговия. Освен това децата се запознават в детайли не само със състава на козметични, биологични и химични продукти, но и какво е тяхното въздействие върху човешкото тяло. олучават учениците, им дават много добра основа за кандидатстване и във висши учебни заведения в специалностите „Медицина“ и „Фармация“, а впоследствие да се развият като лекари или фармацевти.