В променения Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. са предвидени  сериозни изменения, които засягат сектор "Плодове и зеленчуци". 

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)

 

Новостите бяха представени на депутатите от Комисията по земеделие от Аделина Стоянова, директор на дирекция "Директни плащания" към аграрното министерство. 

По отношение на обвързаното подпомагане се предвижда обединяване на всички плодове в една група. Сливите и десертното грозде ще получават същото ниво на подпомагане, както и останалите култури. Въведена е модулирана ставка по препоръка на Земеделската комисия в Парламента. 

По-високо подпомагане за първите 30 ха ще получават производителите на плодове и зеленчуци в съотношение на ставката 1,5:1, както до момента. Заложена е корекция на площите за подкрепа и увеличение на нивото на подкрепа за 2024 г. с 3%.

Четете още: Нови промени по екосхемите - какви са те

 

Голям интерес има към интервенцията за плодовите насаждения до встъпването им в плододаване. На база на заявените площи за кампания 2023 г. са актуализирани индикативните площи. 

В интервенцията за домати, краставици, корнишони и патладжан се предвижда ръст на нивото на подкрепата в размер на около 15%. Увеличението е възможно заради намаляване на финансирането по интервенцията за обвързана подкрепа на плодове и зеленчуци в планински райони, където е констатиран минимален интерес. 

По препоръка на Европейската комисия картофите за нишесте са отделени в отделна интервенция. За тях има създадена още една изцяло нова интервенция – обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на картофи за семена.

Четете още: През декември се плаща за парцелите в зелено и жълто, но има условности

 

Оранжерийното производство е разделено на отопляеми и неотопляеми оранжерии. Има увеличение на планираните площи според тенденцията, която се наблюдава. 

Всички бюджети са увеличени за сметка на планинската схема, при която са заложени сериозни средства, но интересът е нисък. Тази интервенция все пак се запазва, макар и с минимален бюджет. 

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg