Община Бургас продължава развитието на стартиралата през миналата година програма за привличане на млади лекари и назначаването им на работа в училищата. Лекари, които скоро са завършили своето образование и искат да работят в сферата на детското и училищно здравеопазване, могат да кандидатстват в обявения общински конкурс за длъжност „Училищен лекар“.

„Целта ни е в училищата да има постоянно наблюдение от лекарско лице и да се даде шанс на млади лекари, които сега започват своята практика", сподели кметът Димитър Николов.

Изискванията за заемане на позицията са кандидатстващите да имат образователна степен магистър „Медицина“, специалност „Лекар“ и да са членове на Български лекарски съюз. В обявата се посочва, че не се изискват професионален опит и придобита специалност.

Община Бургас ще субсидира придобиването на специалност, насочена към подобряване и опазване на детското и юношеско здраве, а на кандидатите от други населени места ще им бъде оказана подкрепа за решаване на социално-битови проблеми при преместването им в Бургас.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление свободен текст до Кмета на Община Бургас, професионална автобиография, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др./, копие на карта за членство в Български лекарски съюз и мотивационно писмо.

Документите се приемат в деловодството на Община Бургас на адрес: ул. ”Александровска” №26, като крайният срок за подаването им е до 26.08.2022 г.

Програмата за привличане на млади лекари в училищата на Община Бургас стартира преди година с назначението на първите двама лекари, които обслужват Професионалната гимназия по туризъм и ОУ „Йордан Йовков“ в ж.к. „Изгрев“, както и близките до тях учебни заведения.

Повече подробности за конкурса може да намерите в сайта на Община Бургас: www.burgas.bg - раздел „Кариери“ – „Обявления за конкурси“ или на: https://www.burgas.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi/uchilishten-lekar