Временни противоепидемични мерки се въвеждат за територията на цялата Пазарджишка област. Това гласи заповед от директоркатана Регионалната здравна инспекция д-р Хюля Шериф, издадена след значителния ръст в броя на заболелите от ковид и приетите в болници през последните дни.

Разпореждането влиза в сила от утре и важи до 28 август.

Всички посетители в лечебни заведения, аптеки, дрогерии, социални институции от резидентен тип и в обществения транспорт са длъжни да носят маски. Изключение се прави само за децата до 6 години.

Всички, които не са от едно семейство, трябва да спазват дистанция от метър и половина, когато са на места със струпване на хора.

На работодателите е разпоредено да организират профилактика в работните помещения - редовно проветряване, дезинфекция, осигуряване на сапуни и дезинфектанти, както и да не допускат на работа служители със симптоми на респираторни болести - повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени, препоръчват още здравните експерти. 

В обществените обекти пък трябва да се създаде организация, която да осигурява спазването на дистанция и да се осигурят дезинфектанти.