Варненската окръжна прокуратура поиска на Българско национално движение „Шипка“ и Български воински съюз „Васил Левски“ да бъде прекратена дейността, тъй като е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и единството на нацията и към разпалване на етническа или религиозна вражда. Сдруженията се управляват от трима мъже - Д.С. на 62 г. , В.Р. на 65 г. и И.Л. на 30 г.

Двете организации са използвали социални мрежи и електронни сайтове, за да достигат до съмишленици и чрез различни публикации са успявали да привличат симпатизанти към идеите си. Според устава на сдруженията официалните им цели са развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура, както и други дейности с патриотична насоченост.

В публикации на електронните им страници и в профилите им в социалните мрежи са констатирани текстове, в които се насажда омраза на верски и етнически признак, както и призиви за саморазправа с чужди граждани, представители на определени етноси и религии. Събрани са данни за това, че по време на съществуването си сдруженията са организирали своеобразни обучения за придобиване на определени бойни умения на свои симпатизанти. Установено е също, че са правени организирани посещения на границата ни с Турция, чиято цел е била залавянето на нелегални мигранти. Няма данни за постигнати резултати вследствие на тези граждански патрули.

Освен това управителите на двете сдружения са поддържали контакти с представители на фракции от Германия,които са известни с крайнодесните си убеждения.

Очаква се Варненският окръжен съд да насрочи дело за разглеждане на исковите молби на прокуратурата.