CAP4US Защо в компенсаторната интервенция за устойчиви сортове е останало ограничението за допустими до 5 ха от една зеленчукова култура? 

 

Този въпрос зададе представителят на Българска асоциация „Биопродукти” (БАБ) Веселина Ралчева по време на информационна среща за Кампания 2024 в Пазарджик. След обсъждания с бранша и заложени промени в Стратегическия план, в Кампания 2024 има направени редица промени спрямо предходната година. Някои от тях засягат и т.нар компенсаторни интервенции

В Наредба № 10 от 27 юни 2023 г, касаеща прилагането на интервенциите в областта на околната среда и климата беше заложено максимално допустима за подпомагане площ от устойчиви и местни сортове в размер на 50 ха и не повече от 5 ха за вид земеделска култура. Впоследствие за 2024 г. се създаде проектонаредба за изменения на някои условия.

„Защо това ограничение за зеленчуковите култури остана, сякаш те са дискриминирани? Всички асоциации се обединихме то да бъде премахнато. Ограничението не съществува в Стратегическия план, но се появи в наредбата”, подчерта Ралчева.

Представителят на агроминистерството Лидия Чакръкчиева отговори кратко:

50 ха си остава изискването за стопанство, но защо изискването за култура е до 5 ха - нямам отговор на този въпрос.

От своя страна Ралчева припомни, че миналата година ставката по интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия” беше значително по- висока, което донякъде компрометираше и правеше неатрактивно биопроизводството, при положение че за устойчив сорт се получаваха повече средства. 

Но сега ставката е много по-ниска и няма никаква логика да се правят такива ограничения за култура”, коментира браншовият представител и обясни проблема:

"Не може да накараш производител, който гледа определена култура и сорт, да отглежда и нещо друго, за да достигне до тези 50 ха. Той се е специализирал. Реално производителят не е нужно да гони тези 50 ха, може да си кандидатства и само с 5 ха, да, но в това няма производствена логика за някои култури като пъпеши и дини примерно, където 5 ха са твърде малко за стопанство.

Плюс това производителите, които са се профилирали в дадено производство, инвестирали са в техника, изградили са дистрибуционна мрежа, изведнъж се оказва, че трябва да се преориентират, за да кандидатстват.”

От Министерството на земеделието и храните се ангажираха да проверят отново логиката на изискването.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US