Патронът на Спортното училище в Плевен и на авиационния военен университет е революционерът Георги Бенковски. Възпитаници на спортното училище продължават образованието си в усвояване на различни авиационни професии.

Какви са предимствата и предизвикателствата да продължиш образованието си в България и от 52 университета и колежи да избереш ВВВУ „Георги Бенковски“?

Това беше поводът за среща на випускниците с преподавател и курсанти от Авиационното училище.

Курсант сержант Живко Хинов - специализация „Летец-пилот“, курсант младши сержант Гергана Цветанова - специализация „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“ и капитан д-р инж. Кирил Камбушев - асистент в Катедра „Техническа експлоатация на летателните апарати“, запознаха момичетата и момчетата с важното и същественото в съвременното авиационно образование, за да могат да направят най-подходящия избор за своето професионално развитие.