Доц. д-р Светлана Желева откри първата научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници „Медицински науки“ се проведе в университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Това се случи на 12 април в Аулата на Медицински факултет.

Доц. д-р Румяна Янкова – Декан на Медицински факултет беше щастлива, че една нейна петгодишна мечта най-накрая се сбъдва, а именно студентите от Медицински факултет да имат свой научен форум.

В рамките на сесията бяха представени два пленарни доклада. Първият бе на проф. д-р Виктория Сарафян. Тя представи доклад „3D биопринтирането – бъдеще в настоящето“. В презентацията си, проф. д-р Сарафян разясни какво представлява 3D биопринтирането. Представи етапите на 3D биопринтирането, приложението на 3D биопринтирането и как се стига до идеалния модел.

„Аз вярвам, че бъдещето на медицината е във вас - младите хора. Искам да ви уверя, скъпи колеги, че мечтите се сбъдват, но за това трябват страст, търпение и много работа. Всичко зависи от вас.“, с тези думи проф. д-р Сарафян се обърна към аудиторията в края на представянето си.

Проф. д-р Виктория Сарафян е специалист по клинична имунология и медицинска биология. Специализирала е  като постдокторант в универститетите на Кеймбридж (Обединено Кралство), на Намюр (Белгия) и Нант (Франция).

Вторият пленарен доклад беше представен от проф. Светла Данова, дбн, на тема: „Микробион и пробиотици – мисия здраве“.

„За мен е изключително удоволствие да съм тук и се радвам, че съм част от вашето научно събитие.“, бяха встъпителните думи на проф. Данова. Тя допълни, че се радва за това, че работи с доц. инж. Йордан Георгиев  от катедра „Физиология, патофизиология, химия и биохимия“ към Медицински факултет на университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

В представянето си, проф. Данова отбеляза, че в момента микробиомът усилено се проучва и основно представителите на млечнокиселите бактерии. Доказано е, че те и пребиотиците могат да бъдат полезни за облекчаване на клинични симптоми при пациенти със стомашно-чревни заболявания, диабет тип 2, алергични заболявания и други.

Проф. Светла Данова, дбн, е възпитаник на Биологически факултет при Софийски университет „Климент Охридски“, където завършва специалност „Молекулярна биология“. От 2020 г. е професор по микробиология в Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН. Носител е на Награда „Питагор“ за пробив в науката през 2021 г.

След представянето на пленарните доклади започна сесията за докторантите и младите научни работници от университет „Проф. д-р Асен Златаров“, последвани от сесията за студенти.

В организационния комитет, председател на научната сесия бе доц. д-р Светлана Желева - зам.-ректор по научноизследователската и проектна дейност. Членове - доц. д-р Румяна Янкова - декан на Медицински факултет (МФ), проф. д-р Владимир Гончев, дм - зам.-декан на МФ, доц. д-р Стефка Касьрова - зам.-декан на МФ, Марина Петкова – студент, Веселина Кисьова – студент, Станислав Цветанов – студент, Антония Пондева – студент.

Научният комитет беше председателстван от доц. д-р Николай Миринчев. Членове - доц. д-р Даниел Петков, дм, доц. д-р Марияна Йорданова, дм, доц., д-р Веселина Мерхар и доц. д-р Йордан Георгиев.