Кметът на Община Сливен обяви, че от общо 44 населени места в Община Сливен, в 38 (тридесет и осем) ще се произвеждат избори за кметове на кметства, а в 6 (шест) населени места ще бъдат назначени кметски наместници на основание Указа на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В  линка вижте кои са населените места: https://mun.sliven.bg/izbori-mestni-2023-saobshtenia