Започнаха аварийни консервационни дейности по античните зидове и сводове на най-високата част от археологическия обект - Римски терми, т.нар. Римска кула, съобщи главният уредник Ася Стефанова. Средствата са осигурени от Община Варна и са в размер на 92 000 лв.

В рамките на отпуснатото финансиране ще бъдат извършени редица специализирани консервационно-реставрационни дейности, които включват отстраняване на растителността по зидовете; демонтиране на компрометирани части от мазилки и циментови запечатки; структурно укрепване на нестабилните участъци; бордиране, фугиране и направа на нови запечатки; хидрофобизация на повърхностите; саниране на бетоновата подпорна колона и др.

Очаква се дейностите да приключат до края на месец ноември.