Три са подвижните избирателни секции за гласуване в Пловдив на изборите за Народно събрание на 2 април.

Първата, в район „Централен ще обслужва и избирателите в район „Западен“, в „Северен“, ще обслужва и „Източен“, а в „Южен“ - и избирателите в „Тракия“.

До 27.03.2023г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявления до 18.03.23г., могат да заявят да гласуват във вече образуваните секции.

Заявления могат да се подават:

- в писмена форма, чрез заявление в деловодството на общинската или районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник

- в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща grao@plovdiv.bg;

- чрез подаване на заявление (910002) за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронен адрес ТУК.

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят предоставянето на информация относно изборите, както и приемането на заявления от граждани и в съботния ден на 25.03.2023 г. от 8.30ч. до 17.00ч.