Три културни пространства са реновирани и оборудвани в рамките на проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“В рамките на проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобряване управлението на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в Сливен са реновирани три културни пространства.

Три културни пространства са реновирани и оборудвани в рамките на проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“

В Художествена галерия „Димитър Добрович“ е извършен ремонт на сутерена на Узуновата къща, включително пребоядисване, смяна на част от подовата настилка, ремонт на парапети, подмяна на окачващата система и на осветителните тела. Галерията е оборудвана с витрини и екран за по-пълно представяне на изложбите.

Три културни пространства са реновирани и оборудвани в рамките на проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“

В Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ е извършен ремонт на експозиционните площи на първия етаж, който включва пребоядисване, циклене и лакиране на паркет, пребоядисване на врати и прозорци и ремонт на тоалетната. Закупена и доставена и е подвижна количка за осигуряване на достъп на лица с увреждания.

В зала „Сливен“ е закупено и доставено оборудване – столове, маси, катедри, витрини и др. необходимо оборудване за използване на двете фоайета за различни камерни събития.