Табелки с „вълшебни фрази“  и къщички за книги „кацнаха“ в Куклен. Новите придобивки са съвместна идея на община Куклен и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица.

Инициативата цели по интересен и забавен начин да се насърчи интереса към книгите, грамотността и да стимулира любовта на  децата към четенето, да го направи интересно, провокативно, вдъхновяващо  и да отвори съзнанието им към света на книгите.