На 15.11.2023 г., на територията на регионално депо „Братово – Запад“ се проведе изключително интересна, вълнуваща и полезна среща. Тя е в изпълнение на дейност 4 на  проект BGENVIRONMENT-3.001-0015-C01 „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“. 

   Участници бяха еколозите от клубовете „Зелен кръг“ към ПГКПИ, ОУ „Антон Страшимиров“ и ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията“, гр. Бургас. Директорът и специалистите, занимаващи се с този толкова важен процес, разказаха за същността и спецификата на своята работа, а гостите еколози задаваха своите многобройни въпроси. На всеки един от тях бе даден изчерпателен  отговор.

 

 От своя страна големите ученици от ПГКПИ допълниха този вълнуващ ден с демонстрация на замерване на шума, температурата на въздуха и почвата в района, количество на фини прахови частици посредством мобилна лаборатория. 

   На раздяла всички участници получиха тематични подаръци. Посещението  приключи с много настроение и обещание за нови срещи.