Шест са пожарите, погасени от екипи на противопожарните звена в областта през изминалото денонощие – в сухи треви и стърнища.

В село Бабук са спасени къщи, лозя и царевична нива, застрашени от горящи в близост сухи треви. Пожарът възникнал около 11:30 часа вследствие на небрежна работа с огън. След намесата на екип от РСПБЗН-Силистра щети не са допуснати.

30 дка гора са спасени, а са изгорели 3 дка полезащитен пояс при пожар в района на село Антимово. Огънят, който първоначално тръгнал от стърнище и впоследствие навлязъл в пояса, е потушен от екип на РСПБЗН-Тутракан след сигнал, получен в 15:00 часа вчера.

Без материални щети са останалите 4 пожара – в сухи треви в района между селата Казимир и Бабук и в стърнища в землищата на селата Богданци, Зебил и Колобър.