На 10 юли 2024 г. в Мраморната зала на Окръжен съд - Русе се проведе тържествена церемония по връчване на удостоверения на медиаторите, успешно преминали специализираното обучение.

В приветственото си слово Николинка Чокоева, председател на Окръжен съд – Русе подчерта важността на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове. Тя отбеляза, че медиацията може да помогне за запазване на добрите отношения между страните по спора. Благодари на медиаторите за тяхната ангажираност към повишаване на квалификацията им и пожела ползотворност в работата.

С връчването на сертификатите медиаторите доказаха своята висока квалификация и готовност да предоставят качествени медиационни услуги.

Ръководството на Окръжен съд – Русе вярва, че това ще допринесе за по-широкото ползване на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове в региона.