Резултатите от балотажа на местните избори за кмет на община Панагюрище са недействителни. Това гласи решение на Административния съд в Пазарджик, който ги е ревизирал по жалба на един от кандидатите - Никола Белишки. След вота на 5 ноември за победител бе обявен опонентът му Желязко Гагов, за когото бяха отчетени 4576 действителни гласа, а за Белишки - само 28 по-малко, 4548.

Извършено е повторно преброяване на бюлетините в 14 секции, където не са засечени сериозни разминавания, които да променят резултата. В друга обаче са установени множество груби нарушения на указанията на ЦИК, които дават основания да се обяви за недействителен резултатът от гласуването за общински кмет.

„Съществени са такива нарушения, при недопускане на които изборният резултат би бил различен, т.е. водещи до промяна на изразената воля от избирателя. От тази категория са и нарушения, в резултат на които не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от произведения избор.

В разглеждания случай съдът установи съществени нарушения на изборния процес, които са основание да обяви за недействителен резултата от изборите“ - мотивират се магистратите.

Нарушенията са най-вече при опаковането и предаването на изборните материали. Чувалът с тях трябва да е завързан, а възелът - залепен с хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК.

При отварянето му обаче е открит още един чувал, завързан с канап и свинска опашка, а върху хартиената лента липсвал ълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК, а само на трима от тях. Член на комисията пък е признал в показанията си, че погрешка не е поставил пликовете с изборните бюлетини и другите книжа в чувала, а извън него – в торба с дръжки.

Оказало се още, че чувалите не съдържат бюлетините, с които е гласувано, черновите на протоколите, печатът на секцията и други изборни книжа липсват във втория чувал. Служителка от комисията пък заявява, че не не вижда нейният подпис да е положен върху купчината от кочани от бюлетините. Самите бюлетини не са поставени в отделни пликове, както е по указания на ЦИК. 

„Единствено се установи наличието на плик, с нарушена цялост и неправилно опаковане, (най-вероятно разпокъсан при носенето), с надпис „Недействителни бюлетини кмет на община“, с посочен номер на избирателната секция 132000025, с положени върху него 8 подписа от членовете на СИК, а не както е предвидено да е подписано от всичките членове на комисията. Също така при опаковане на недействителни бюлетини надписът на плика следва да е положен върху бялата лента, подписана от всички 9 броя членове на СИК и залепена върху плика. Така констатираните нарушения са в противоречие със задължителните методически указания и решението на ЦИК“ - посочва се още в решението на съда.

Общинската избирателна комисия е осъдена да заплати на Никола Белишки 990 лева съдебни разноски.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Новините от Пазарджик