На 17-ти октомври 2023 г., по време на официалното откриване на Юбилейната двадесета международна научна конференция за студенти и млади лекари, се състоя тържествена церемония по присъждане на почетното звание Доктор хонорис кауза на проф. д-р Цветомир Луканов.

Ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров връчи званието Доктор хонорис кауза на проф. д-р Цветомир Луканов

Проф. Луканов е възпитаник на плевенската Алма Матер, а днес е един от най-успешните хирурзи в Германия, началник на Отделението по детска сърдечна хирургия при Университетска болница - Хайделберг.

Ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров връчи званието Доктор хонорис кауза на проф. д-р Цветомир Луканов

Почетното звание се присъжда на проф. Цветомир Луканов за цялостния му принос за повишаване на международния авторитет, разширяване на интернационализацията и съдействие за развитието на образованието и науката в Медицински университет - Плевен.

Ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров връчи званието Доктор хонорис кауза на проф. д-р Цветомир Луканов

При връчването на огърлицата и почетната титла, ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров отбеляза, че за първи път в 49-годишната историята на висшето училище, титлата се връчва на възпитаник на Медицински университет - Плевен.

„Това е изключително рядко и вълнуващо събитие за всяка академична среда. Наистина колаборацията и възможностите за сътрудничество с проф. д-р Луканов, след завършването му на нашата Алма Матер винаги са били на много високо ниво.

Ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров връчи званието Доктор хонорис кауза на проф. д-р Цветомир Луканов

Отговорно ще кажа, че проф. д-р Луканов, беше един от примерите за мен през студентските ми години, както и през тези на професионално развитие. Така се стекоха обстоятелствата, че проф. Луканов е бил кръжочник и доброволец в Клиниката по онкологична хирургия, която сега оглавявам.

За мен е чест и удоволствие в качеството ми на ректор на висшето училище да връча медальона и титлата Доктор хонорис кауза на плевенския университет, на проф. д-р Цветомир Луканов“, каза проф. Добромир Димитров.

След получаването на високото отличие, проф. Цветомир Луканов каза:

"Трудно е да опиша това, което чувствам в момента. Едното е смирение, а другото е благодарност. Очевидно е, че това е подадена ръка за работа в бъдеще и от тук нататък ни очакват много години здрава работа.

Ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров връчи званието Доктор хонорис кауза на проф. д-р Цветомир Луканов

Няма друг университет в света, от който бих се радвал да получа такава чест. Казвам го съвсем открито, моята Алма Матер, моят плевенски институт. Аз винаги съм му бил длъжник, а сега съм убеден.

Два пъти в живота си съм имал шанса да почувствам, че ходя по вода. Единият път беше тук в Плевен - през 1994 г. и другият път е днес - почти 30 години след това. Много е трудно да изразя чувствата си в момента, но искам отново да благодаря на всички приятели от Плевен“.

Ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров връчи званието Доктор хонорис кауза на проф. д-р Цветомир Луканов