На 12-ти април в зала „Плевен” на Областната администрация, под патронажа на областния управител, се проведе Регионален младежки форум за споделяне на добри практики „Гласът на младите”. Организатор на събитието е  фондация „На крилете на знанието“ с подкрепата на Община Плевен и Регионален инспекторат по образованието - Плевен.

  Официални гости на форума бяха:  Елина Димитрова – зам. - кмет на община Плевен, Албена Тотева - началник на РУО - Плевен, Людмила Гоневска - началник на отдел "Образование и младежки дейности" в община Плевен, Николай Иванчев – директор на фондация „На крилете на знанието“,  Сашо Радоловски - член на УС на фондация "На крилете на знанието" и Мирена Петрова - старши специалист „Стратегически партньорства“ във фондация „Заедно в час“.

Регионален младежки форум за споделяне на добри практики „Гласът на младите” се проведе в Плевен

Събитието беше открито от Виолета Иеремиева, която се обърна към участниците с думите: "Понеже бъдещето принадлежи на младите, искам да ви убедя, че всеки един от вас трябва да има самочувствието на достоен гражданин на света и да знае, че притежава енергията и силата да управлява събитията, да ги предизвиква и да обръща историята. Бъдещето принадлежи на визионерите, то принадлежи на мечтателите и те движат света напред. Надявам се, че всички вие тук сте общност от мечтатели, които тепърва ще изграждат един по-добър и справедлив свят. За мен е чест, че присъствам тук и съм патрон на това събитие".

Регионален младежки форум за споделяне на добри практики „Гласът на младите” се проведе в Плевен

Мисията на форума „Гласът на младите” е чрез споделянето на добри практики и презентиране на идеи, чрез  разработването на научни и теми и казуси да обединява, обучава и мотивира младежите, да открива и развива техните заложби. Целта е той да се превърне в трибуна за учениците от различни училища в региона, които да споделят свои идеи, опит, успешни практики, съпътстващи предизвикателства и успехи. Участието в инициативата подпомага активното участие на младежите в образователния процес, допринася за способността им да разрешават проблеми, развива редица умения - самостоятелност, ораторско майсторство, работа в екип. 

Регионален младежки форум за споделяне на добри практики „Гласът на младите” се проведе в Плевен

По регламент участниците са групирани в три модула, според възрастта им – ученици от I-IV клас, V-VIII клас и младежи от IX-XII клас.     

  В различните тематични категории: "Гражданска активност“, "Лидерство и кариера", „Култура и културно наследство“ и „Спорт, здраве и устойчиво развитие“ бяха представени проекти от: ПГ по мениджмънт и хранителни технологии - Плевен, ДФСГ „Интелект“- Плевен, ОУ „Петър Берон“-  Плевен, СУ„Димчо Дебелянов“ - Белене, ПГ по механоелектротехника - Плевен, ОУ „Цветан Спасов“  - Плевен, Спортно училище "Георги Бенковски" - Плевен, ПГ по лозарство и винарство”Александър Стамболийски” - Плевен, СУ"Анастасия Димитрова" - Плевен, СУ"Стоян Заимов" - Плевен, ПГ с преподаване на чужди езици "Димитър Димов" - Плевен.

Регионален младежки форум за споделяне на добри практики „Гласът на младите” се проведе в Плевен

  Всеки екип имаше на разположение до десет минути за представяне на своя проект. Младите хора използваха разнообразни начини за визуализиране на информацията – презентация, разказ, театрален етюд. Отборите взаимно се оценяваха по зададени критерии.

На финала областният управител Виолета Иеремиева връчи сертификати на всички участници.