За поредна година в Пазарджик ще се проведе традиционната кампания “По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик“, организирана всяка пролет от Общината в града. Акцията винаги е в навечерието на Великден. Сегашното издание ще бъде утре, 25 март, от 9:00 до 12:00 часа.

Шест пункта в областния град ще приемат отпадъци, а срещу това ще дават безплатно на гражданите посадъчен материал от цветя и фиданки. В акцията може да бъдат предадени битова техника и електроника, акумулатори и батерии, текстил, метали, стъкло, пластмаса, хартия и други.

Местата, където ще се приемат отпадъци и ще са раздават цветя и дакоративни храсти, са пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър Бонев”; пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” –до входа на ЕГ ”Бертолд Брехт”; пресечката на ул.”Пловдивска” с ул.Стефан Караджа” –зад аптеката; ул.”Патриарх Евтимий” до ЦДГ „Дъга”; ул.”Панайот Волов” до СОУ ”Любен Каравелов”; пресечката на ул.”Александър Стамболийски” и ул.”Славянска”.

На упоменатите по-горе места ще бъдат разположени: цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло; контейнер тип „Бобър” за битов отпадък и автомобили за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.