Продължава акцията срещу изоставените коли във Варна. На 18 излезли от употреба коли тази седмица са поставени стикери с предупреждение за преместване, информират от  Община Варна.

Предупреждения са разлепени на зарязани трошки основно в квартал „Левски” и района на бившето лятно кино „Тракия”. С варненска регистрация са 9 от колите, нарочени за преместване. Една е с  добрички номера, а 8 - без регистрационни табели.

При поставен стикер собственикът на колата разполага със срок от 14 дни да освободи заеманото място. Преместването на возилото на друго място, общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието.

След изтичане на срока колата се премества принудително с “Паяк“ на паркинга за излезли от употреба коли в Южна промишлена зона. Сумата за възстановяване на разходите направени по преместването и за отговорно пазене, са за сметка на собственика на возилото, уточняват от Общината.