Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров кани местната общност да вземе участие в обсъждане на промените в бюджета на Община Генерал Тошево, приет с решение № 7-8/07.09.2023 г. на Общински съвет Генерал Тошево.

Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.generaltoshevo.bg в „Актуални новини”.

Предложения във връзка с промените в бюджета на Община Генерал Тошево се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org, в срок до 17:00 часа на 13.12.2023 г.