Традиционно в Сливен се провежда Панорама на образованието по повод  задължението на училищата от област Сливен и на Регионално управление на образованието - Сливен да провеждат целенасочена информационна кампания за възможностите за избор на профили и специалности от професии, насочена към седмокласниците и към техните родители.

През последните две години Панорамата беше организирана в електронна среда във връзка с извънредната епидемична обстановка. Тази година тя също ще бъде организирана в електронна среда, а за училищата от община Сливен ще бъде проведена и в реална среда.

Панорамата на образованието е днес , 23 юни, започва от 10 часа и ще продължи до 17,00 часа в двора на Професионална гимназия по механотехника - Сливен.

Панорамата представя сливенските профилирани и професионални гимназии, както и средните и обединените училища, които ще извършват прием след основно образование за учебната 2022/2023 година. Целта на Панорамата е да подпомогне ориентацията на завършващите  основно образование в област Сливен и да ги информира за предлаганите възможности за обучение по профили и специалности от професии.  Във форума участват Инженерно - педагогическият факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София и Филиалът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в Сливен.

В електронна среда Панорамата може да бъде посетена на електронната страница на РУО - Сливен. В нея участват не само училищата от община Сливен, а от цялата област. Чрез нея всички желаещи родители, граждани, седмокласници имат лесен достъп до предоставените по избран от училищните екипи начин материали, които отразяват облика и постиженията на училищата, спецификата на профилите и на специалностите от професии, възможностите за реализация и др.  Презентациите се публикуват в сайта на РУО – Сливен в раздел „Панорама на образованието – 2022“.  Отделяйки няколко минути, всеки, който се интересува от определено училище, може да го посети, да се разходи из класните стаи, да се потопи в специфичната атмосфера и да почувства духа на училищните традиции. Предложенията са разнообразни и всеки седмокласник би могъл да намери сред тях най-подходящите за него, съобразно желанията и интересите му. Още по-подробна информация може да бъде получена чрез сайтовете на училищата, извършващи държавен план-прием.

За седмокласниците и  родителите им, в раздел „Прием“ на електронната страница на РУО – Сливен своевременно ще се публикуват документи и материали, отнасящи се до държавния план-прием и реализацията му.

При възникнали въпроси учениците ще бъдат консултирани точно и компетентно в училищата, в които се обучават, но могат да се обръщат за съдействие и към училищата с държавен план-прием, както и към РУО – Сливен.