Считано от днес, 21 юли, влизат в сила промени в работното време и адресите на пунктовете за продажба и зареждане на карти за пътуване с обществения транспорт във Варна, съобщават от ТАСРУД.

Картите се издават от дата до дата с валидност 30 календарни дни или в зависимост от избраният период – месечен, тримесечен, шестмесечен или годишен. Провеждането на кампании за продажба на карти на отделни категории лица отпада, посочват още от общинското предприятие.

Адресите и работното време на пунктовете за продажба и зареждане на карти:

1. Пункт Централна станция

Адрес: ул. “Русе“№33 (обръщач до училище „Димчо Дебелянов“)

Работно време: всеки ден от 08,00 – 18,30 часа

2. Пункт „Градски транспорт“ ЕАД

Адрес: ул. “Тролейна“№48 (сграда на „Градски транспорт“ ЕАД)

Работно време: Понеделник – Петък от 08,00 – 16,30 часа;

Обедна почивка:12,00 – 12,30 часа

3. Пункт Район „Аспарухово“

Адрес: ул. “Народни будители“ №2, партерен етаж;

Работно време: Понеделник – Петък от 08,30 – 17,00 часа;

Обедна почивка: 12,00 – 12,30 часа

4. Пункт Район „Владислав Варненчик“

Адрес: жк. “Вл.Варненчик“, бл.302, вх.17;

Работно време: Понеделник – Петък от 08,30 – 17,00 часа;

Обедна почивка: 12,00 – 12,30 часа

5. Пункт Район „Приморски“

Адрес: бул. “Ген.Колев“ №92;

Работно време: Понеделник – Петък от 08,30 – 17,00 часа;

Обедна почивка: 12,00 – 12,30 часа

6. Пункт „Изчислителен център“

Адрес: бул. „Сливница“ №191, ет.1;

Работно време: Понеделник – Петък от 08,30 – 17,00 часа;

Обедна почивка: 12,00 – 12,30 часа

7. Пункт „Почивка“ (обръщач)

Адрес: ул. “Василаки Пападополу“

Работно време: Понеделник – Петък от 08,30 – 17,00 часа;

Обедна почивка: 12,00 – 12,30 часа

Считано от 21 юли прекратяват дейността си следните пунктове:

1. кв. Галата, сп. Центъра

Адрес: ул. "Кап. 1-ви ранг Г. Купов", сп. "Галата център".

2. Пункт Аспарухово

Адрес: кв. "Аспарухово", бул. "Народни будители", сп.ДКЦ 2.

3. Пункт Вл. Варненчик

Адрес: ж.к."Вл. Варненчик", бул. "Св. Елена" - пред ПТТС 23 (Поща).

4. Пункт Север

Адрес: бул. "3-ти март" (ТИС Север).

5. Пункт Младост

Адрес: бул. "Сливница", спирка Младост (Дом Младост).

6. Пункт Явор

Адрес: бул. "Осми Приморски полк" №139, бл.38, вх.В  (до сп.“Явор“).

Всички новини от Варна