Пет проекта за финансиране на основни дейности по опазването, изучаването и популяризирането на културно-историческото ни наследство е спечелил през настоящата година Регионалният исторически музей в Пазарджик. Общата им стойност е в размер на 892 356 лева.

Най-големият от тях е за ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“. Полученото финансиране е 781 771 лева. Основна цел е да се представи богатото културно наследство чрез преобразяване на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на музея.

Други 51 995 лева са отпуснати по линия на Национален фонд “Култура“ за закупуване на на витрини и реквизит за модернизиране на експозицията в зала “Археология“.

Министерството на културата пък предостави подкрепа за археологически проучвания и теренна консервация за Селищна могила „Юнаците“ в размер на 40 000 лева. Могилата е един от знаковите археологически обекти в България и Европа. 

Още 11 690 лева са осигурени от Министерството на културата за покупка на ново оборудване за фондохранилищата на Регионалния исторически музей. С тях са доставени метални стелажи, овлажнители, влагоуловители и транспортна количка. Осъществяването на проекта ще допринесе за една от най-важните функции на музея – грижливо опазване и съхранение при оптимално добри условия на всички движими културни ценности.

Петият проект е финансиран с 6900 лева. Те са за отпечатването на две научни издания на музея – Годишник на РИМ-Пазарджик, том 12 и етнографското изследване „Колекция пафти от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“.