Музеят кандидатства по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти с проекта „Аз гарантирам за теб“. Партньори на музея в Русе са Природонаучния музей в Пловдив и Аквариума във Варна.

Проектното предложение включва създаване на инфо точки в три музея в България – Екомузей. Аквариум – Русе, Природонаучен музей – Пловдив и Институт по рибни ресурси - Варна. Те ще бъдат поставени на видно място във всеки от трите музея и ще представят видеоматериали за другите два музея. Общата цел на музеите е да привлекат, задържат и развият нови аудитории, която налага обединяване на сили, развиване на нови партньорства. Гостите на един от музеите ще посетят предложените им други обекти. 

Стратегическото направление е насочването на публики, които са били доволни от продуктите на един от музеите, като публики на друг музей в страната, т.е. да се разширят публиките на най-малко три музея със сходна тематика в страната, чрез обединяване на усилията, сътрудничество и иновативни технологии. Така хилядите посетители на Екомузей с аквариум – Русе ще се превърнат в потенциални посетители на поне още два музея. В двата музея, рекламирани във фоайето на Екомузей с аквариум – Русе ще има еквивалентна инфо точка, която ще насочва по идентичен начин посетителите към другите два музея. Така, като за начало, три от водещите музеи с природонаучна насоченост ще се обединят в стремежа си за обогатяване със знания и формиране на положително отношение към дивата природа, ще привлекат нови аудитории. Сътрудничеството между трите институциите ще доведе и до обмяна на опит и стремеж към усъвършенстване на екипите. Реализирането на този проект би могло да се използва за мултиплициране на този опит между други музеи и културни институции в страната, което ще гарантира създаването на единен по своята същност национален културен продукт.

През идния месец предстои организиране на пресконференция, на която да бъдат представени партньорите и дейностите по проекта.