„Колко са важни професионалните умения, личностно развитие и популяризирането на транс-граничния регион“ бе темата на заключителната конференция по проект „Младежка интерактивна карта“, която се проведе в Перник. Модератор на събитието бе Румяна Боянова - маркетинг експерт и еколог, който работи усилено за развитието на трънския регион като туристическа дестинация. Над 50 присъстващи се включиха активно в дискусиите.

“По никакъв начин не бих искала да омаловажавам и подценявам работата на картографите“, сподели с усмивка Рая Райчева, участник в проекта, „но едва ли има карта, създадена с такова желание, сътрудничество, творческо и позитивно настроение, като Младежката интерактивна карта, която в крайна сметка свърза не само местата с хората, но и изгради взаимовръзки между нас, младежите, които биха били от полза за личностното и професионалното израстване за всеки един от участниците", допълни тя.

В края на конференцията бе открита и изложба, която представя 100 фотографии на 20 младежи от България и Сърбия. Авторите са на възраст между 15 и 20 години и са преминали курс на обучение за фото и видео умения, което е етап от проект „Младежка интерактивна карта“. По време на едноседмичното обучение се проведоха и практически занятия с посещение на част от туристическите дестинации. Заснетите обекти са забележителности в областите Перник, Кюстендил и Нишава и се намират в трансграничния регион България-Сърбия. Любопитното е, че в рамките на първия етап от проекта, в специално проучване, младите хора предложиха кои забележителности да се включат и популяризират чрез тази карта. 

Повечето фотографии са заснети с телефон. Една от целите на проекта е да се развият умения у младите хора, да се създаде интерес към различни области от визуалните изкуства, да се разширят сферите на тяхното приложение и не на последно място - да се създадат полезни професионални контакти.

На събитието бяха представени резултатите от проекта, интерактивната карта (https://iymap.com) и каталога с туристическите обекти.

Проект „Младежка интерактивна карта“ с референтен номер CB007.2.22.071  е реализиран от Асоциация АКСЕЛС, с. Мещица, България и сдружение „АзБуки”, Ниш, Сърбия.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

Тази статия се публикува с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на статията е отговорност единствено на сдружение АКСЕЛС и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.