Финализирани са ремонтните дейности на пътната артерия до Новия гробищен парк, която свързва града с Околовръстния път. На участъка е положена маркировка, поставени са пътни знаци и изкуствени ограничители на скоростта.

С нови асфалтови настилка са и улиците: „Беласица“, „Спас Соколов“, „Братя Миладинови“, „Сан Стефано“, „Веслец“, „Софроний Врачански“ и „28 октомври“.

Предстои цялостното асфалтиране на ул. “Г.С.Раковски” и прилежащите тротоари.

Във финална фаза е реконструкцията на алеите към централния стадион в града. Към момента е положена асфалтовата настилка на централната алея и прилежащия тротоар, поставени са стълбовете на парковото осветление и са изградени необходимите подземни комуникации. Предстои монтирането на фонтан-чешма, нови пейки, оградни пана и кошчета.

Успоредно с ремонтните в града се обновява пътната инфраструктура в квартал „Бистрец“ и в населените места – Лиляче, Нефела, Баница, Три кладенци, Девене, Върбица, Голямо Пещене, Косталево, Тишевица и Мраморен, като в голяма част от тях дейностите са приключени.

Ремонтите се извършват с пари от бюджета на местната администрация, като са предвидени още над 600 000 лв. за пътна инфраструктура. Отново със средства от бюджета ще бъдат инвестирани над 1 млн. лв. за обновяване на междублокови пространства в кварталите на Враца