На 2 и 3 декември 2022 г. се проведе Деветата научна сесия на УчИ БАН  в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията в град София.  Бяха представени над 50 проекта на ученици в различни научни области – математика, информатика, биология, медицина, хуманитарни науки, изобразително изкуство и изкуствознание.  

Учениците от  12 клас на Езикова гимназия „Димитър Димов“ - град Плевен Симона Николова и Мартин Тодоров, с научен ръководител Людмила Бояджиева – преподавател по биология и химия, спечелиха трето място с разработката си „Райският газ – Ад или Рай? Защо 30-те секунди в Рая, всъщност са по-близо до Ада“.

Проектът  разглежда  изключително актуален проблем за широката употреба на райски газ от младите хора на партита, дискотеки и празненства. Фокусът на работата на учениците е проучване на рисковете и последствията, които крие употребата на веселия газ, развитие на широка информационна кампания сред съученици, родители и  млади хора. Интригуващите предложения за съвременни информационни канали чрез социалните мрежи, дълбочината на изследването на влиянието на райския газ, искрените интервюта, които учениците са провели при разработването на проекта, високото ниво на аналитични и презентационни умения впечатлиха журито.  

Деветата ученическа научна сесия се посвещава на фундаменталните науки за устойчиво развитие. Настоящата година бе обявена от ЮНЕСКО и ООН за „Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие“.  Мисията на Ученическия институт на БАН е да развива и надгражда проектното образование, основано на креативност, изследователски подход и въвеждане на иновации.