Заключителна пресконференция по  проект „Благоустрояване на пешеходна централна зона – Етап  I“,финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” се проведе в община Кюстендил.

Продължителността на проекта е от  02.09.2020 г. - 02.03.2023 г. (30 месеца)

Общата стойност на проекта е 243 118.60 лв., от които 206 650,81 лв. финансирани от ЕФРР, 36 467,79 лв. национално финансиране.

12-метровата елха ще грейне на 5 декември

Зам.-кметът Радмила Рангелова заяви,че този проект, както и реновирането на "Колушко дере“, са финансирани от реализираните икономии при провеждането на обществените поръчки, касаещи реализиране на инвестиционната програма на общината.

Община Кюстендил стартира кампания по озеленяване

„Целта на проекта е да създаде привлекателна градска среда като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа, която ще допринесе за развитието на град Кюстендил като център на иновациите, предприемчивостта и икономическия растеж в агломерационния ареал

Специфичните цели са:  да се осигури подходяща, привлекателна и достъпна инфраструктура в централната градска част на град Кюстендил, осигуряваща възможности за пълноценен социален и културен живот на населението на града;

Да се изгради балансирана система от обществени пространства, достъпни  за всички групи от населението;

Да се повиши безопасността и сигурността на жителите и посетителите на град Кюстендил, чрез поставяне на улично, парково, художествено осветление и видео наблюдение в обекта на интервенция”, заяви зам. кметът Радмила Рангелова.

По проекта са свършени следните дейности:

Подменена настилка с осигурена достъпна среда за всички обособени зони;

Подменен  фонтан;

Обновена  малка сцена;

Обновено и разширено пространство при „Арката“, включително  осигурено прилежащо осветление; изпълнена саморазливна каучукова настилка на откритата сцена; ремонт на самата „Арка“; подмяна на чиги, стълбове за винили; реорганизация и подмяна на съществуващите места за сядане с високоустойчив, дървопластен композит за външна употреба;

Обновяване на паметника „Булаир“;

  Рехабилитация на съществуващата дървесно-храстова и тревна        растителност;

Новини от Кюстендил

  Реорганизация на зелените площи;

  Ново парково обзавеждане като пейки, декоративни елементи, стълбове за осветление, кошчета и други;

   Нови осветителни  LED тела;

   Видео наблюдение.

Екологът на община Кюстендил Ирина Велкова уточни , че новозасадени по проекта са :

1 брой конски кестен

Иглолистни храсти – 25 броя туи от формите кълбовидна туя и туя „Смарагд“ и 59 броя юниперуси .

Широколистни храсти – 71 броя „Лигуструм“  и 95 броя рози 

Сезонни и многогодишни цветя

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм