Областният съвет за намаляване на риска от бедствия заседава вчера под председателството на областния управител Мария Башева. Приет бе годишния план за 2024 г. за изпълнение на Областната програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025г. Съгласуван и приет бе и Областният план за защита при бедствия.

В заседанието участваха представители на 24 институции и териториални структури.