Прехвърлят ГКПП “Рудозем - Ксанти” на Агенция “Митници”, а пътят до граничния пункт преминава към Агенцията “Пътна инфраструктура”. Това става ясно от решение на Министерски съвет, с което  се предостави безвъзмездно правото на управление върху имоти - публична държавна собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Агенция „Митници“. Трите поземлени имота се намират в местността „Еледже“ на с. Чепинци, община Рудозем. Те са с обща площ 76 651 кв. м и са с различно предназначение ведно с построените в тях сгради, част от Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем - Ксанти“ и подходен път към него. Поради отпаднала нужда се отнемат от Областна администрация - Смолян.