На 04.10.2023 г. от 14.00 часа в зала 2.203 на Русенския университет ще се проведе традиционното Еразъм парти, с което университетът посреща пристигналите за обучение по програма Еразъм студенти. 

Входящите студенти през зимния семестър на академичната 2023/2024 година са 57 човека от 8 държави (Франция, Румъния, Италия, Испания, Турция, Албания, Виетнам, Естония) от 16 университета. Тe ще се обучават във всички факултети на университета. 12 души ще са студенти в Русенската Алма Матер за цяла академична година, 45 - за зимния семестър. Един студент ще е на практика, а останалите 56 - на обучение. 

Най-голямата група от един университет е френската - от ЕСЕ Париж - 12 студенти, а най-голямо разнообразие представляват испанските студенти – 25 души, които идват от 7 университета. Всяка година има студенти, които идват за един семестър, но удължават престоя си за цяла академична година. Вече има постъпили две такива молби, а семестърът започна едва преди две седмици.