За поредна година ДГ „Пролет“ спечели проект по Национална програма „Хубаво е в детската градина“.

Проектът ще бъде насочен към създаване на STEM зона, иновативно оборудвана в три модула - технологии,  наука и математика! Във всеки модул по забавен и интересен начин децата ще наблюдават, откриват, изследват и експериментират, ще опознават- Envision Play /работа с таблети и софтуерен продукт/, ще се забавляват с програмируемите играчки - Bee - Bot,  с които ще надграждат пространствените  си представи, алгоритмично и логическо мислене.

Прилагането на STEM подхода е чудесна възможност за придобиване на нови знания, умения и компетенции у децата, учителите и родителите в областта на техника, науката и математика. Израждане на научната лаборатория за изследвания, ще предостави на децата свобода да тестват много и различни закони на природата, като им се  предоставя възможност да бъдат естествени изследователи и откриватели.

Децата ще придобият самочувствие за верни пазители на българските традиции и ритуали, ще се приобщят към колоритния ни  Добруджански бит и култура.

Срок за изпълнение на проекта-  учебната 2022-2023 г.

Бюджет на проекта - 4 997 лева.