Под председателството на заместник областния управител Александър Йотков в Областната администрация беше проведено заседание на Областната епизоотична комисия. То беше свикано от директора на Областна дирекция за безопасност на храните д-р Данка Николова във връзка с усложнената епизоотична обстановка, поради разпространение на заболяването от високопатогенна  инфлуенца по птиците на територията на страната.

  В заседанието участваха кметове и представители на общините от областта, служители от РЗИ, РИОСВ, Басейнова дирекция „Дунавски регион”, Областна дирекция „Земеделие”, Ловно – рибарско дружество и др.

Бяха изтъкнати сериозните опасности за птиците в региона, ако не се вземат съответните спешни превантивни мерки. Представени бяха конкретни препоръки към личните стопани: в случай на епизоотична обстановка птиците да са в помещения с възможност за дезинфекция; фуражът да е в затворени съдове, за да няма достъп на диви птици и гризачи; кокошките, при които смъртността е 100%, да се отглеждат отделно от водоплаващите птици; при установяване на заразени птици, личните стопани да уведомяват ветеринарния лекар и кмета на общината.

  Ветеринарните специалисти отправиха призив към кметовете да се направят списъци на стопаните, които отглеждат птици, за да се осъществява постоянен надзор.

Присъстващите бяха запознати със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 17.11.2023 г., с която се забранява организирането и провеждането на пазари и изложби на свине и птици, вкл. и екзотични птици, на територията на цялата страна.

Забранява се продажбата на яйца, прясно птиче месо, разфасовки и заготовки от птиче месо на всички видове пазари, както и продажбата на тези продукти от временни и подвижни обекти за търговия с храни, с изключение на термично преработени продукти от птиче месо за директна консумация.