Един от най-дългоочакваните проекти в Хасково стартира днес- „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, благодарение на който в града и населените места ще бъдат подменени стари отоплителни уреди на твърдо гориво с нови екологични климатици, системи на пелети или термопомпи.


„Това е една от най-мащабните програми, по които работим. Ще обхванем минимум 3 440 домакинства в Хасково и ще успеем да сменим сегашните стари отоплителни уреди с нови климатици, камини на пелети или термопомпи“, каза по време на встъпителната пресконференция по проекта кметът Станислав Дечев. 


„Този проект е в синхрон с всички наши политики за подобряване условията на живот в Хасково, в усилията ни да правим града още по-чист и зелен. Предприехме поредица от мерки, в това число и екологичен зелен транспорт с електроавтобуси и тролеи. Сега стартираме инициативата за смяна на печките на дърва и въглища с екологични системи. Затова съм убеден, че проектът за по-чист въздух ще доведе до положителни промени и допълнителен комфорт в отделните домове и в града като цяло“, коментира още Станислав Дечев.


Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, по процедура „За по-чист въздух!“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. В рамките на проекта ще бъдат монтирани 9 904 климатици, 19 термопомпи, 199 устройства, използващи пелети и 408 стоманени панелни радиатори. Тези данни са на база предварителна социология и анализ, направени специално за проекта с мото „Заедно за по-чист въздух“.


Всички кандидати ще имат възможност да изберат между уреди на електричество – климатици или термопомпи, и на пелети – камини на пелети със затворена горивна камера, камина на пелети с водна риза и котел на пелети.


Основните етапи на кандидатстване по проекта са:
Прием на заявления
Извършване на огледи от технически екипи
Демонтиране на отоплителни устройства на дърва и въглища
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети
Провеждане на инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новия отоплителен уред;
Гаранционно обслужване в гаранционния срок (не по-кратък от 24 месеца) на новия отоплителен уред;
Еднократен годишен технически профилактичен преглед на доставения нов отоплителен уред, след първия отоплителен сезон
Доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и застраховка на фотоволтаична системи за собствено потребление (потребление върху покривна конструкция на еднофамилни жилищни сгради с максимално допустима мощност до 4 kW)


Проектът обхваща всички населени места в рамките на община Хасково.


Документи се приемат в офиса във вътрешния двор на Община Хасково, от южната страна, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа, както и на haskovo@greenair.bg. При подаване на документи по електронен път, те трябва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на документите, кандидатът получава идентификационен код на подаденото заявление по електронен път.

Допълнителна информация може да бъде получена на местата за подаване на документи или на телефон: 0878 447 376 всеки работен ден, от 09:00 часа до 17:30 часа. 

От следващата седмица ще бъде открит офис за прием на документи и в кв. „Орфей“.