Пет проекта на общини в Пазарджишко са в списъка на одобрените 234 обекта в цялата страна, които ще бъдат финансирани общо с 406 374 769 лева от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщават от ведомството. Средствата са за ремонт на пътища и улици, както и за подмяна или изграждане на ВиК инфраструктура.

Най-голяма сума в Пазарджишко е предвидена за Община Пещера - 3 719 447 лв. за реконструщкция на общински път PAZ1181, участък от км 24+100 до км 42+200. Община Батак пък ще получи 3 506 000 лв. за реконструкция на общински път PAZ2044 за участъка на територията на общината. За Община Ракитово ще бъдат отпуснати 1 990 271 лв., с които ще бъде обновена част от уличната мрежа в града и ще бъде изпълнено благоустрояване на ул. „Вела Пеева“ от о.т. 366 до о.т. 58, ул. „Иван Вазов“ от о.т. 23 до о.т. 113, ул. „Свобода“ от о.т. 386 до о.т. 407, ул. „Хр. Смирненски“ о.т.57 до о.т. 17. Финансирането за Община Белово е 1 640 961 лв. и е за ремонт на водопровод. Община Лесичово пък ще получи 1 164 380 лв. за доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в селото.

Одобрените обекти са предложени от Националното сдружение на общините в Република България. Избрани са тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни. Условието е  МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение и второто през месец декември 2022 г.

За всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация. По изключение, заради бедствената ситуация, ще бъдат финансирани два обекта в община Карлово – реконструкция и рехабилитация на два общински пътя и водопроводните мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища.