5 пространствени куб.м дървесина, незаконно добита, задържа мобилен екип на Северозападно държавно предприятие-Враца. Установени са пет извършители на незаконната сеч, които транспортирали дървесина от вида
дъб в горски район в землището на село Крива, община Брусарци, на територията на Държавно горско стопанство-Лом.

На нарушителите са съставени 4 броя констативни протоколи и 4 броя Акта за административно
нарушение. Бракониерите са превозвали дървата без превозен билет и разрешително за сеч.