Първият водороден автобус в България ще бъде тестван днес в Пазарджик, съобщиха от местната община. Посещението му е част от „Български водородни дни“, които се провеждат от 16 до 26 юни в три града в страната (София, Стара Загора и Пазарджик) и има за цел да популяризира водородния електрически транспорт като чиста, ефективна и достъпна форма на придвижване.  

Автобусът ще пристигне в Пазарджик, където ще участва във Водороден информационен ден. Началната точка, от която жители могат да се качат и да видят сами предимствата на този вид транспорт, ще бъде от уширението пред Математическа гимназия „Константин Величков“ от 12:00 часа.

Местните хора ще имат възможността да научат повече за водородните технологии и техните предимства. В допълнение към водородния автобус, шофьорите ще могат да тестват и първата водородна кола в България, закупена по проект на Центъра за компетентност „Хитмобил“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие за периода 2014 – 2020 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Събитието се организира от Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия (BGH2A), с финансовата подкрепа на Съвместно предприятие „Чист водород“ и по проект JIVE 1 и 2 за 300 нови автобуса с горивни клетки с нулеви емисии и изграждане на свързваща инфраструктура за зареждане в 6 държави-членки на Европейския съюз. Подобни събития се организират също в Румъния и Гърция, като част от цялостната европейска кампания за популяризиране на водородната електромобилност в Югоизточна Европа.