По целия свят 28 септември се отбелязва като Международен ден на правото да знам от 2002 г. Идеята е с различни събития да се напомни, че правото да знам е основополагаща демократична ценност, да се популяризира свободата на информация и да се подобрят стандартите за достъп. У нас този ден се отбелязва от Програма достъп до информация (ПДИ) с годишни награди за принос в областта на свободата на информация от 2003 г. Отличията са в шест категории - четири положителни награди „Златен ключ" и две антинагради „Златен катинар" и „Вързан ключ".

Целта е: да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация; да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото; да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп до информация.